2020-07-14  

Stavby


  
 
Magnifik gjutjärnsurna vars förebild skapades redan på 1700 talet. Vår urna är ett avtryck av en originalurna från tiden.
 Kan ses i miljö vid Nordiska museét i Stockholm.
 
 
Fakta: vikt 75 kg, höjd 44 cm, diameter 47 cm« Tillbaka