2020-07-14  

Gubburna


  
Denna gjutjärnsurna är en tidstrogen replik från den senare delen av 1600-talet.
Festoner och maskaroner i hög relief ger en annorlunda och spännande form. Lika populär idag som då.
Vid AB Näfveqvarns Bruk i Sörmland fanns en liknande urna som kallades Baccus-urnan.
 
Fakta: Höjd 32 cm, vikt 36 kg, diameter 31 cm.« Tillbaka